Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) har du som konsument möjlighet att ångra ditt köp, så kallad ångerrätt eller ångerfrist, inom 14 dagar, eller närmsta vardag därefter, från det att du tog emot produkten. Villkoren är baserade på 2 kap. 2 § 9p. distansavtalslagen.    

Ångerfristen löper ut 14 dagar från det att du tar emot produkten. Om samma beställning av någon anledning skickas med olika leveranser gäller ångerfristen från den dag du mottog den sista produkten i beställningen.

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett meddelande eller på annat sätt kontakta oss. Du kan skicka ett mejl till support@ascento.se, skicka in Konsumentverkets blankett som finns att tillgå på vår hemsida eller på Konsumentverkets hemsida, det går även bra att skicka med vanligt brev, kontakta oss via telefon eller använda vår chattfunktion. 

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen går ut.

Om du utövar din ångerrätt kommer vi betala tillbaka de betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra köpet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel som du själv har använt för köpet hos oss, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. 

Du ska återsända varan till oss senast 14 dagar efter den dag du meddelat oss om att du ångrar ditt köp.

Du får själv stå för returfrakten när du utnyttjar din ångerrätt.

Returadressen är Ascento AB, Vasatorpsvägen 1G, 254 57, Helsingborg, Sverige. 

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Vi tillämpar inte öppet köp eller bytesrätt.

 

Länk till > ångerrätt