Ascento AB skänker 1% av ordervärdet som oavkortat går till att stödja Unicefs arbete för barn i Asien.

Vi har valt detta samarbete för att Unicef framgångsrikt fokuserar på att bekämpa barnfattigdom och olika typer av övergrepp, främjar utbildning och jämställdhet, arbetar förebyggande med bland annat opinionsbildning och information samt värnar om barns rättigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt.